Thứ sáu, 22/10/2021 - 01:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS HƯƠNG VỸ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TRƯỜNG THCS HƯƠNG VỸ

 
 
 

Số:  103c /KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Hương Vỹ, ngày 02 tháng 8 năm 2021

 

            

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022


          Căn cứ Thông tư số: 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/9/2020của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư số: 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ Công văn số: 337/PGD&ĐT-THCS, ngày 19/4/2021 của Phòng GD&ĐT Yên Thế về việc Hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm 2021;

          Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục của trường THCS Hương Vỹ giai đoạn 2020-2025; thực trạng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của các nhà trường; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2021 trên địa bàn xã Hương Vĩ;

         Trường THCS Hương Vỹ xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.

          2. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Phát huy và sử dụng hiệu quả CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

          3. Tất cả học sinh đang cư trú trên địa bàn huyện Yên Thế, trong độ tuổi, đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh trường THCS, có nguyện vọng đều được vào học lớp 6 năm học 2021-2022 trường THCS Hương Vỹ.

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển.

III. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ, CHỈ TIÊU VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Đối tượng:

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

- Độ tuổi dự tuyển từ 11 đến 13 tuổi (có ngày sinh trong khoảng từ 01/01/2010 đến 31/12/2010) và trước đó 2 tuổi (sinh năm 2008, 2009) so với quy định:

+ Cao hơn 1 tuổi đối với  học sinh nữ, học sinh từ nước ngoài về nước.

+ Cao hơn 2 tuổi đối với học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, tàn tật, kém phát triển về thể lực và trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh trong diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước.

- Được vào học trước 1 tuổi: Học sinh đã học vượt cấp ở Tiểu học, có thể lực tốt, phát triển sớm về trí tuệ và do Hiệu trưởng trường Tiểu học đề nghị.

- Các trường hợp khác ngoài quy định phải được Giám đốc Sở GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho phép.

2. Hồ sơ dự tuyển

- Bản chính học bạ Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

- Bản sao giấy khai sinh (có công chứng).

- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

3. Chỉ tiêu

Trường THCS Hương Vỹ được Hội đồng tuyển sinh huyện Yên Thế giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 là 02 lớp với khoảng 87 học sinh.

4. Thời gian tuyển sinh:

Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 05/8/2021 đến hết ngày 10/8/2021.

Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7).

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00’.

+ Chiều từ 14 giờ 00’ đến 16 giờ 30’.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban Giám hiệu

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo UBND xã Hương Vĩ, báo cáo Phòng GD&ĐT huyện Yên Thế.

Công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và địa phương.

Triển khai kế hoạch tuyển sinh đến Hội đồng tuyển sinh trường và tiến hành tuyển sinh.

Báo cáo định kỳ về công tác tuyển sinh cho Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Thế và các vấn đề vướng mắc phát sinh trong khi tiến hành tuyển sinh.

Tiếp nhận học sinh khi Phòng GD&ĐT Yên Thế điều tiết. 

Duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 với Phòng GD&ĐT Yên Thế.

2. Đối với thành viên Hội đồng tuyển sinh

Nghiêm túc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các cấp đã đề ra.

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký đự tuyển, các quy định về xét tuyển, lập danh sách học sinh trúng tuyển khi đã được Phòng GD&ĐT duyệt.

Trực tiếp giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo (nếu có), thực hiện chế độ báo cáo trong thời gian tuyển sinh theo quy định.

3. Đối với các bậc phụ huynh

Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con em đúng thời gian quy định.

Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học, tạo điều kiện giúp nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Hương Vỹ. Đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./.

­­Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện (b/c);

- Hiệu trưởng, PHT, HĐ tuyển sinh (t/h);

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỔNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ánh Dương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết